foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

O nas

Statut towarzystwa

Statut możemy opublikować w wersji tekstowej oraz podać link do pobrania PDF

Historia Towarzystwa

Towarzystwo Miłośników Kartuz powstało w październiku 1983 roku w Kartuzach.

Kilka miesięcy później, decyzją ówczesnych władz miasta - Towarzystwo zostaje karnie rozwiązane, jako "politycznie nieprawidłowe". 21 września 1989 roku odbywa się ponowne zebranie założycielskie TMK. Dnia 20 lutego 1990 roku, na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku - Towarzystwo Miłośników Kartuz zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń i tym samym uzyskuje osobowość prawną.

Towarzystwo Miłośników Kartuz kontynuuje tradycje istniejącego w latach 1920-1939 Towarzystwa Upiększania Kartuz. Zrzesza wszystkich, którym bliskie są Kartuzy - ich dobre imię i piękny wizerunek.

Towarzystwo Miłośników Kartuz wydaje swój biuletyn pt.:"Wiadomości Kartuskie". Dotychczas ukazało się 5 numerów "Wiadomości".