foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

O nas

Historia Towarzystwa

Towarzystwo Miłośników Kartuz powstało w październiku 1983 roku w Kartuzach. Kilka miesięcy później, decyzją ówczesnych władz miasta, Towarzystwo zostaje karnie rozwiązane jako "politycznie nieprawidłowe".

21 września 1989 roku odbywa się ponowne zebranie założycielskie TMK. 20 lutego 1990 roku, na mocy postanowienia Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, Towarzystwo Miłośników Kartuz zostaje wpisane do rejestru stowarzyszeń i tym samym uzyskuje osobowość prawną.

Towarzystwo Miłośników Kartuz kontynuuje tradycje istniejącego w latach 1920-1939 Towarzystwa Upiększania Miasta Kartuz. Zrzesza wszystkich, którym bliskie są Kartuzy - ich dobre imię i piękny wizerunek.

Towarzystwo Miłośników Kartuz wydaje swój biuletyn pt. "Wiadomości Kartuskie".

Dalsza treść w przygotowaniu.