foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Nasze Kartuzy

Poznaj nasze Kartuzy

Bohaterowie naszych ulic

JAN BIELIŃSKI

Jan Bieliński założył pismo "Gazeta Kartuska" w 1922 roku. Wydawał je z synem Stanisławem do wybuchu II wojny światowej. Gazeta określała się  „niezależnym pismem społeczno-kulturalnym ziemi kartuskiej”. Dla  upamiętnienia fragmentu historii naszego miasta na budynku przy ul. Dworcowej, w którym znajdowała się drukarnia i pierwsza siedziba redakcji „Gazety Kartuskiej”umieszczono tablicę pamiątkową . Obok nazwano ulicę imieniem tej zasłużonej postaci.

 

Współpracują z nami

Podziękowania...

Odsłon artykułów:
52619