foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Konkurs poetycki „KARTUZY W POEZJI MIESZKAŃCÓW KASZUB”

 

Towarzystwo Miłośników Kartuz serdecznie zaprasza mieszkańców Kaszub do wzięcia udziału w konkursie. To kolejne przedsięwzięcie Towarzystwa, tym razem skierowane do mieszkańców w każdym wieku. Podsumowaniem będzie wydanie publikacji, zawierającej wyróżnione utwory.

 

Warto ujawnić swój talent, Twoja twórczość pozostawi trwały ślad w literaturze i wzbogaci bibliografię wierszy o Kartuzach – stolicy regionu.

Regulamin konkursu poniżej

 

 

 

 

 

 

Regulamin

 

konkursu literackiego

 

Kartuzy w poezji mieszkańców Kaszub”

 

 

 

ORGANIZATOR KONKURSU:

 

 

Towarzystwo Miłośników Kartuz, 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1

 

 

 

Współpraca: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi

 

im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach

 

 

 

ADRESACI KONKURSU:

 

 

 

Mieszkańcy Powiatu Kartuskiego - autorzy wierszy, w kategoriach:

 

 

 

a) uczniowie szkół podstawowych,

 

b) uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

 

c) dorośli.

 

 

 

CELE KONKURSU:

 

 

 

 • Kształtowanie poczucia więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym regionem oraz Kartuzami jako stolicą Kaszub.

 • Kształtowanie postaw patriotycznych, rozbudzanie twórczej aktywności mieszkańców w tworzeniu nowych dóbr kultury.

 • Zainteresowanie poezją i w twórczy sposób włączenie zróżnicowanych grup mieszkańców w aktywne poszukiwania, interpretacje w tworzeniu poezji.

 • Zachęcenie mieszkańców Kartuz i Powiatu do pisania i prezentowania własnej twórczości, ujawnienie istniejących talentów.

 • Wzbogacenie dziedzictwa kulturowego regionu o publikację „Kartuzy w poezji mieszkańców Kaszub” zawierającą wyróżnione prace konkursowe.

 • Promocja aktywności twórczej mieszkańców podczas Jubileuszu 90-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Hieronima Derdowskiego w Kartuzach.

 

 

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 

 

 

 • Przedmiotem konkursu jest napisanie utworu poetyckiego w języku polskim lub kaszubskim na temat „Kartuzy w poezji mieszkańców Kaszub”.

 • Uczestnik prezentuje wiersz własnego autorstwa, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich, ani w publikacjach książkowych.

 • Każdy autor może przesłać jeden wiersz.

 • Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczną zgodą autorów na publikację wiersza.

 

 

 

 • Uczestnicy są zobowiązani dostarczyć utwór w formie wydruku komputerowego, seniorzy, w drodze wyjątku, mogą dostarczyć wiersz napisany odręcznie, czytelnym pismem.

 

 

 

 • Dane autora należy umieścić na odwrotnej stronie wiersza:

 

-imię i nazwisko, wiek

 

- adres zamieszkania

 

- telefon, e-mail,

 

- w kategorii dzieci i młodzieży podać nazwę szkoły.

 

 

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC I OGŁOSZENIA WYNIKÓW:

 

 

 

 • Prace należy składać w kopertach z dopiskiem „Konkurs TMK” osobiście w biurze lub przesłać pocztą do 20 czerwca 2017r. na adres: Towarzystwo Miłośników Kartuz, 83-300 Kartuzy, ul. Hallera 1.

 

 

 

 • Osoby upoważnione do udzielania informacji na temat konkursu: Danuta Rek,

 

tel. 503 070 969 lub za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

 

 • Podsumowanie konkursu oraz promocja publikacji utworów nastąpi we wrześniu 2017r. O dokładnym terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 

 

KRYTERIA OCENIANIA:

 

 

 

 • Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, składająca się

 

z merytorycznie przygotowanych osób.

 

 • Komisja konkursowa będzie oceniać:

  • zgodność z tematem,

  • wartość artystyczno-literacką utworu,

  • oryginalność ujęcia tematu wiersza,

  • niepowtarzalność pomysłu, interpretację,

  • poprawność językową i ortograficzną.

 • Komisja konkursowa jest zobowiązana do zachowania bezstronności podczas oceny utworów.

 • Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

 

 

NAGRODY:

 

 

 

 • W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody za pierwsze miejsca oraz wyróżnienia, pozostali otrzymają dyplomy uczestnictwa. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rozszerzenia puli nagród.

 • Najlepsze prace zostaną wyróżnione w formie publikacji, która zostanie przekazana do szkół, bibliotek i instytucji w Powiecie Kartuskim.

 

 

 

 

Dane adresowe

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KARTUZ

(KRS: 0000106185)

Gen. J. Hallera 1/128

83-300 KARTUZY

 

 

Konto bankowe

Bank i numer konta

Newsletter jest usługą mailingową, dzięki której na bieżąco możemy Cię informować o nowych artykułach lub ważnych ogłoszeniach. Chcesz być ''na bieżąco''? Zapisz się do newslettera! Podaj swoje imię i adres e-mail...


Wiadomość HTML?

Joomla Extensions powered by Joobi

Współpracują z nami

Podziękowania...

Odsłon artykułów:
43456